Γιατί η καύση του pellet είναι οικονομική?

Τα 2 kgr  pellets αποδίδουν περίπου την ίδια θερμογόνο δύναμη με 1 λίτρο πετρελαίου

Για παράδειγμα, για την  θέρμανση μιας κατοικίας χρειάζονται  1000 λίτρα πετρελαίου  το κόστος ανέρχεται  σε 1000 lt x 0.80 * euro =800 euro

Το αντίστοιχο κόστος για θέρμανση με pellets είναι 2000 kg  x 0.19 euro =380 euro

*(πιθανές ανατιμήσεις της τιμής του πετρελαίου αυξάνουν περαιτέρω τα οφέλη της χρήσης  pellets