Μετατρέψτε το παλιό σας τζάκι σε ενεργειακό

Αναβαθμίστε το παλιό τζάκι από πυρότουβλο σε ενεργειακό και κερδίστε

•   Μέγιστη απόδοση
•   Οικονομία στην καύση του ξύλου
•   Δυνατότητα διανομής θερμού αέρα μέσω αεραγωγών
•   Ασφάλεια
•   Οικολογική δευτερογενή καύση
•   Εξοικονόμηση άλλων πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)

Η τοποθέτηση της εστίας-κασετας αναβάθμισης γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο, είναι σύντομη και διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση του τζακιού. Το κόστος μετατροπής είναι χαμηλό και τα οφέλη αυτής θα αποσβέσουν το κόστος σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ:


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αντιπροσώπους μας.