Πιστοποιήσεις SUPRA

Τα προϊόντα SUPRA κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων και είναι πιστοποιημένα βάσει των αυστηρότερων εθνικών προτύπων: DIN, NF, SWWDCERT, AEVE, FLAMME VERTE, κ.ά.

Η πιστοποίηση των προϊόντων της βάσει των ως άνω προδιαγραφών κατέστησε την τεχνογνωσία της SUPRA γνωστή παγκοσμίως.
  • Υπηρεσία Μεταπώλησης που εξασφαλίζει την επισκευή όλων των προϊόντων υπό εγγύηση.
  • Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει ένα σύγχρονο δοκιμαστήριο αποδεκτό από το σύστημα DIN που δοκιμάζει και εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων.
  •  Σεβασμός στις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ασφαλείας (NF D 35 376, DTU, TUV, DIN).
  • Συνεχόμενος έλεγχος ποιότητας όλων των προϊόντων.